Severočeská PRAVDA

 List pokrokových občanů

Co nového v KSČM a nejen tam


Rubriky

Aktuální

Historie

Názory

Ohlasy

Vy se ptáte, my odpovídáme

Co nového v KSČM a nejen tam

Vyhrazeno mladým

Radíme a pomáháme si

Kam jsme se to dostali

Společenská kronika

Napište nám


Počítadlo

Počet přístupů

TOPlistSjezdové střepiny a dozvuky

Nic divného na tom, že televize na sjezdu pásla po senzacích. Pokud možno takových, které by KSČM poškodili v očích veřejnosti. A tak když českolipští delegáti dojídali oběd prvého sjezdového dne asi 10 minut před 14. hodinou, zjevili se u jejich stolu dva muži se sdělením, že ČT 1 by chtěla delegáta č.132 do živého vstupu na čtrnáctou hodinu. Sjezd probíhal v sále v I. poschodí, stravovací prostory byly v přízemí, pracoviště ČT 1 ve druhém patře. Delegát se dostavil na místo činu ve 13.58, představil se mu redaktor Daniel Takáč, byl poučen kam se má postavit, jak natočit a už se rozsvítilo světýlko na kameře a …. Protože počet lidí, který tento přímý přenos viděli, byl velmi malý (vesměs viděli jen nic neříkající půlvětové výseče ve zprávách, v otázkách V. Moravce, ve „čtyřiadvacítce“ atd.) uvádíme ho zde v přibližném znění – záznam nemáme k dispozici:

ROZHOVOR NA ČT 1 17. 5. 2008 ve 14.00: Daniel Takáč: „Vážení televizní diváci máme u mikrofonu delegáta sjezdu pana Miroslava Starého z České Lípy. Pane delegáte, ve svém vystoupení jste podrobil vedení KSČM ostré kritice. Můžete k tomu něco dodat?“

Miroslav Starý: „Ukázalo se, na co jsme od počátku upozorňovali. Že Vojtěch Filip je velmi vytížen v Parlamentu a jinými funkcemi a na vedení strany mu potom už nezbývá čas. To potom funguje tak, že jsou 4 místopředsedové, nově je navrhováno dokonce 6, každý má své políčko, svůj díl - úsek. Pak záleží na tom, jak komunikují mezi sebou, zda některý úsek není pozadu v plnění úkolů. A ten, který by to měl usměrňovat, koordinovat nebo někde i postrčit, tam většinou není.

DT: „Máte na mysli nějaké konkrétní zaostávání?“

MS: „Samozřejmě. Třeba v přípravě voleb jsme už měli být někde jinde a mnohem dál.“

DT: „Jako politická strana máte přece svůj volební program…“

MS: „Jistě že máme, i když teď půjde o volby krajské – regionální a volební programy se budou odlišovat podle specifik jednotlivých krajů. O to ale nejde. Jde o zajištění volební kampaně na jednotlivých stupních. Co a jak udělá centrum, co kraje, co zbude na okresy.“

DT: „Hovořil jste o problémech se získáváním nových členů strany. Zejména o obtížném získávání mladých u vás na Českolipsku, o tom, že mladí k vám nejdou …“

MS: „Myslím, že u nás na Českolipsku na tom nejsme ještě s mládeží až tak špatně. Ale je to problém všude, obecně. Jeho základ spočívá v neinformovanosti, v tom, že mládež nemá o KSČM v podstatě žádné objektivní informace. Oni o nás vůbec nic nevědí.“

DT: „Děkuji vám za rozhovor a přeji vám úspěšné jednání.

Dodatek „po bitvě“, kdy je už každý generálem: „Bude mě ještě hodně dlouho mrzet, že za slova – oni o nás vůbec nic nevědí – jsem nepřipojil: „… a ve školách jim vyprávějí o komunistech samé kraviny.“ Šlo to do éteru přímo, nikdo by to nemohl vystřihnout. Moc mě to mrzí.“ MS.

Informační šum až rozruch panoval kolem jednoho ze zvažovaných místopředsedů. V naší oblasti šuměl už tak dva měsíce před sjezdem. Na síle nabyl na přelomu duben/květen, kdy se vrátila delegace Svazu bojovníků za svobodu z pietní akce na Ostravsku a jeden z jejích členů mi řekl. Ostravští přišli s tím, že se prý zvažuje tento a tento člověk do vedení KSČM a ptali se mě - komunisty jestli to je pravda nebo nějaký fór? Jisté názory a poloinformace létaly i ve sjezdových kuloárech. Nikdo nic určitého a všichni v duchu úsloví, že „není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu“. A tak vznikl jaksi nedobrý dojem mající své kořeny v občasných praktikách časů minulých: když měl někdo malér, byl za trest vykopnut směrem nahoru. Nám se potom v kombinaci s nedobrými kádrovými zkušenostmi vnucovalo: o mladého a perspektivního člověka se postarat a pomoci mu, to nám vůbec nejde. O jiného, který „explodoval“ jako místostarosta kdesi se ale „kamarádi“ postarat dokážou a seženou mu židli bez ohledu na to, zda pro ni má nebo nemá předpoklady, lépe řečeno bez praxe spíše nemá. K tomu se pak dobře řadil povzdech člena vnitrostranické komise před dvěma dny o tom, jak by se kádrová práce měla dělat: Vybrat, něco mu nadělit, vypustit do terénu pro zkušenosti a pak nám ukaž, co umíš. Dotyčný vzpomínal hodně daleko, snad do roku 1991, kdy se naposled takový postup zvolil. Vzpomněl jsem si na méně vousatý – Josef Hlad, který šel z místa předsedy OV KSČM dělat tajemníka ÚV KSČM.

Samozřejmě, soudit a hodnotit se dá zpravidla až po nějakém čase. Proto zatímní nepříliš dobré a vhodné kroky „nováčka“ berme rezervovaně. Jde ale možná o to, jestli je KSČM v situaci, kdy si takové „skoropokusy“ s výsledkem poněkud nejistým může dovolit. …

-GSDr-

   Zpět    


Naše anketa

Archiv Severočeské PRAVDY

Ročník 2007
Ročník 2006


Kontakty:

Severočeká PRAVDA

měsíčník OV KSČM v České Lípě

Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021

E-mail: stary3@ralsko.net

Adresa redakce: Česká Lípa, Sokolská 295

Tel.: 487 520 836