Severočeská PRAVDA

 List pokrokových občanů

Kam jsme se to dostali


Rubriky

Aktuální

Historie

Názory

Ohlasy

Vy se ptáte, my odpovídáme

Co nového v KSČM a nejen tam

Vyhrazeno mladým

Radíme a pomáháme si

Kam jsme se to dostali

Společenská kronika

Napište nám


Počítadlo

Počet přístupů

TOPlist



Václav Svatek: "Ti lidé se navzájem myšlenkově oplodňují"

Václav SvatekMotto: „Mundus vult decipi“ (S. Brant) – „Svět chce být klamán.“

Je všeobecně známo, že už odedávna existovaly nejrůznější organizace, sdružení a společnosti, které z těch či oněch důvodů utajovaly svou činnost a své cíle. Často se zrodily jen proto, aby mohli někteří jedinci nebo určité skupiny prosazovat své egoistické zájmy. Takové organizace byly spíše tajnůstkářské než tajné. Byly produktem doby, ve které se zrodily, mnohé přežily a slyšíme o nich stále. Výjimkou není m. j. ani dnešní globální elitistická skupina nazývaná Bilderberg Groop.

Skupina „Bilderberg“, kterou tvoří světová elita nejbohatších a nejmocnějších lidí naší planety dostala své jméno podle hotelu Bilderberg v nizozemském městě Oosterbeeku nedaleko Arnhemu. Poprvé se zde sešla pod záštitou holandského prince Berndharda m. j. i částečného vlastníka Dutch Shell Oil a prvního předsedy „Bilderbergu“ v roce 1954. Od té doby se schází každoročně vždy na jiném utajovaném místě, v jiné zemi a za nejpřísnějších bezpečnostních opatření. Setkání jsou většinou tajná stejně tak i seznam hostů, který je pokaždé jiný. Tato skupina, za jejíhož duchovního otce je pokládán Polák J. H. Retinger, se stala synonymem tajného spolku chamtivého finančního kapitálu. Primárně pak byla údajně založena kvůli vzniku Evropského společenství. Na jejích schůzkách jsou formována důležitá rozhodnutí určující celosvětové dění. M. j. to i znamená, že demokracie a lidské svobody nejsou pro lidi této skupiny ničím jiným než pouhým divadlem, svoboda člověka pak jakýmsi „večerníčkem“ na dobrou noc a člověk jako takový je brán pouze jako loutka vedená lidmi jak s patřičnými znalostmi, tak s nemalým finančním kapitálem.

Letošní setkání Bilderberg Groop se uskutečnilo ve dnech 5. – 8. června v americkém městě Chantilly ve Virginii za účasti více než stočtyřiceti zprostředkovatelů moci. Podle informací anonymní skupiny Friends of Bilderberg nechyběli mezi letošními hosty ani takové „stálice Bilderbergu“ jako např. D. Rockefeller či H. Kissinger. Přítomni byli rovněž C. Riceová, P. Wolfowitz, R. Holbrooke, R. Perle, R. Zoellick, P. Mandelson a řada dalších politiků, bankéřů, mediálních magnátů, aristokratů a podnikatelů. Údajně se měli schůzky zúčastnit i H. Clintonová a B. Obama. Bez zajímavosti není rozhodně ani účast našeho ministra zahraničí K. Schwarzenberga. Při této příležitosti je třeba poznamenat, že K. Schwarzenberg je teprve čtvrtým Čechem, o kterém se ví, že se kdy setkání Biderberg Groop zúčastnil. Před ním se této „cti“ dostalo pouze K. Kovandovi (1998), M. Žantovskému (1999) a J. Pehemu (2001). Je třeba však ještě upřesnit, že účastníky setkání, tzv. trilaterální komise, což není nic jiného než dceřiné sdružení Bilderberg Groop, byli v minulosti také P. Telička, J. Kunert, A. Vondra a V. Dlouhý. Stálým jejím hostem je pak J. Švejnar.

Setkání skupiny „Bilderberg“ se účastní často společensky vysoce postavení jedinci, kteří mají aspirovat na nejvyšší politické a hospodářské posty v době, kdy to ještě není o nich oficiálně známo. Např. B. Clinton se ho zúčastnil v r. 1991, kdy byl ještě guvernérem Arcansasu. T. Blair o dva roky dříve atd. Rovněž tak i všichni prezidenti Evropské komise se zúčastnili setkání skupiny „Bilderberg“ ještě dříve než byli jmenováni do funkcí. Dozajista tomu bylo tak i letos.

O mnoha výsledcích „Bilderbergu“ se dovídáme mnohdy až s delším časovým odstupem. Mezi jinými je příkladem i sjednocená Evropa a dlouho připravované euro. Není bez zajímavosti, že duchovní otec eura, nositel Nobelovy ceny R. Mundell, v současné době pracuje na vytvoření koncepce jednotné světové měny, která se nazývá Intor, ale to je ještě zatím hudba budoucnosti. Hlavními tématy letošního jednání byly údajně otázky jako např. – Svět bez jaderných zbraní, „Kyberterorismus“, Afrika, Rusko, finance, protekcionalismus, vztahy EU a USA, Afganistan, Pakistán, Irán a problematika islámu.

Některé stěžejní problémy letošního jednání „Bilderbergu“ pak upřesnil předseda výboru pro zahraniční vztahy R. Haas, který zde promluvil 5. června t. r. o nutnosti eliminovat supermoc a suverenitu národních států. Ve svém vystoupení k otázce mezinárodní nepolarity uvedl že: „Čas jednopolárních Spojených států skončil. Mezinárodní vztahy ve 21. století se budou vyznačovat nepolaritou. Moc bude rozptýlená než koncentrovaná a vliv národních států bude klesat s tím, jak poroste moc nestátních orgánů.“ Dozajista zcela jasná prognóza na nejbližší období či nikoliv?

Závěrem snad už jediná otázka: Co vlastně projednával náš ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg na tomto setkání „mocných“ tohoto světa? Přesnou odpověď ještě dnes neznáme. Můžeme se jen domnívat, že to byla problematika Lisabonské smlouvy, amerického radaru, klesajícího dolaru, růstu cen ropy, jakož i dalšího „porcování“ světa. Zatím to jsou ale všechno ještě pouhé dohady, na které ale lze obecně odpovědět slovy J. Pehe prezentovanými už v roce 2001, kdy v rozhovoru pro iDnes.cz řekl: „Ti lidé se navzájem myšlenkově oplodňují.“ A nám tak nezbývá než jen čekat, jaký ten „zázrak“ nám opět porodí?! Ale na to si už musí odpovědět každý sám.

Ing. V. Svatek, člen ÚV KSČM za Českolipsko

   Zpět    


Naše anketa

Archiv Severočeské PRAVDY

Ročník 2007
Ročník 2006


Kontakty:

Severočeká PRAVDA

měsíčník OV KSČM v České Lípě

Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021

E-mail: stary3@ralsko.net

Adresa redakce: Česká Lípa, Sokolská 295

Tel.: 487 520 836