Severočeská PRAVDA

 List pokrokových občanů

Kam jsme se to dostali


Rubriky

Aktuální

Historie

Názory

Ohlasy

Vy se ptáte, my odpovídáme

Co nového v KSČM a nejen tam

Vyhrazeno mladým

Radíme a pomáháme si

Kam jsme se to dostali

Společenská kronika

Napište nám


Počítadlo

Počet přístupů

TOPlistVáclav Svatek: Charta v Lisabonské smlouvě - "Danajský dar" Německa

Václav SvatekMotto: „Zbabělost je, když víme, co máme činit, a nečiníme to“. (Konfucius)

Dne 13. 12. 2007 byla v portugalském Lisabonu podepsána představiteli zemí EU smlouva, která dostala oficiální název „Lisabonská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení Evropské unie“. Stručně řečeno Lisabonská smlouva, která má nahradit nepřijatou „euroústavu“. Podpisu této smlouvy předcházela nebývalá aktivita a iniciativa Německa předsedajícího Radě EU v první polovině roku 2007. K její realizaci pak v nemalé míře nepomohla Berlínská deklarace podepsaná 25. 3. 2007 během 50. výročí podepsání Římských smluv. V ní se totiž také jednoznačně hovoří „postavit EU do voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 na obnovený společný základ“. Následný summit Evropské rady v Bruselu (21. – 23. 6. 2007) je pak známý m.j. i finálním textem Smlouvy o ústavě pro Evropu. Jeho logickým pokračováním byla mezinárodní konference, už za předsednictví Portugalska (23. 7. 2007), na které tato země předložila návrh nové smlouvy. Na rozdíl od „euroústavy“ však tato smlouva dosavadní smlouvy nenahrazuje, ale pouze je novelizuje.

Zamyslíme-li se nad dostupnými materiály týkajícími se Lisabonské smlouvy docházím k závěru, že tato smlouva přes „kosmetické úpravy“ je takřka totožná s nepřijatou „euroústavou“. Viditelný rozdíl je však dozajista v její větší objemnosti, což má i do určité míry svoji logiku, neboť v podstatě nejde o nic jiného než o soubor dodatků k jiným smlouvám. Nová smlouva ale zásadně mění fungování institucionální struktury EU.

„Čertovým kopýtkem“ Lisabonské smlouvy je však přímá právní závaznost Evropské charty základních práv pro orgány a občany unie, což prosadili Němci (poslanec Jo Leinen a další). Jinými slovy vzniká tak celokontinentální občanská jurisdikce. Nezapomínejme však na skutečnost, že vymáhání práv svých občanů je nejzákladnějším atributem všech státních celků. V praxi to znamená, že se „Charta“ stane běžným evropským právem o němž bude rozhodovat evropský soud v Lucemburku.

Pro nás je pak na celé věci nebezpečná skutečnost, že právě evropský soud by mohl m.j. i rozhodovat o neplatnosti „Benešových dekretů“ spolu s jejich dalšími souvislostmi včetně majetkových nároků. V takovém případě by se mohla i Česko-německá deklarace, o kterou se tolik opíráme stát nakonec i cárem papíru.

Nezapomínejme, že Maďaři již otázku „Benešových dekretů“ otevřeli a předložili je právnímu výboru Evropského parlamentu, který již zahájil rozpravu o jejich platnost a diskriminaci odsunu maďarských občanů ze Slovenska včetně jejich majetkových nároků. Pozadu za nimi v tomto směru nezůstává ani Rakousko.

Co říci závěrem? Snad pouze to, že je nepochopitelné, že jsme s „Chartou“ v Lisabonské smlouvě vůbec souhlasili. Proč jsme tak jako Poláci nepožádali v tomto směru o výjimku, která byla polské straně akceptována? Dnes už nám pak nezbývá nic jiného než se dodatečně pokusit o totéž a bez výjimky v žádném případě Lisabonskou smlouvu neratifikovat.

Na jedné straně si hrajeme na poslušné „všeználky“, na straně druhé pak na zásadové euroskeptiky. Tak jací vlastně jsme? Lapidárně řečeno – kam jsme se to dostali? Ale na to si už musí odpovědět každý sám.

Ing. V. Svatek, člen ÚV KSČM za Českolipsko

   Zpět    


Naše anketa

Archiv Severočeské PRAVDY

Ročník 2007
Ročník 2006


Kontakty:

Severočeká PRAVDA

měsíčník OV KSČM v České Lípě

Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021

E-mail: stary3@ralsko.net

Adresa redakce: Česká Lípa, Sokolská 295

Tel.: 487 520 836