Severočeská PRAVDA

 List pokrokových občanů

Názory


Rubriky

Aktuální

Historie

Názory

Ohlasy

Vy se ptáte, my odpovídáme

Co nového v KSČM a nejen tam

Vyhrazeno mladým

Radíme a pomáháme si

Kam jsme se to dostali

Společenská kronika

Napište nám


Počítadlo

Počet přístupů

TOPlistNepatří vláda ČR za mříže?

Tímto vyslovujeme důvodné podezření, že se vláda ČR dopouští trestných činů, a to trestného činu podvodu podle § 250 a nepřekažení trestného činu podle § 167 trestního zákona.

Jistě si ještě vzpomenete na Smlouvu ODS s občany před posledními parlamentními volbami. Z ní připomínáme:

Čl. 6: Finanční spoluúčast ve zdravotnictví se nebude povinně zvyšovat. Zachováme ústavní právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění.

Čl. 7: Výrazně snížíme celkové doplatky za léky proti současnému stavu poškozujícímu hlavně chronicky nemocné a starší spoluobčany.

Z porovnání výše uvedeného s praktickými kroky vlády pod vedením ODS usuzujeme, že ODS se dopustila trestného činu podvodu podle § 250 trestního zákona, který zní:

„Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl. Využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“

Na zbývající vládní přívěšky – Stranu zelených a KDU-ČSL by se vztahoval potom nejspíše § 167 trestního zákona – nepřekažení trestného činu podle § 250, odst. 4 – šlo-li o podvod se škodou značného rozsahu.

Osobně bych byl pro trest - zákaz činnosti ODS. Ovšem pokud by byla výše uvedeným podvodem způsobena značná škoda, což potom také umožní použití § 167, mohl by být trest 5 – 12 let nepodmíněně pro podvodníky a po ty, kteří podvod nepřekazili, 3 roky. Z toho plyne, že ministři ODS by měli „vyfasovat“ 5 až 12 let, zelení a lidovečtí ministři pak 3 roky „za mřížemi“.

Že byla způsobena občanům ČR značná škoda tímto podvodem, máme za prokázané. Český rozhlas onehdy uvedl, že na poplatcích u lékařů byly vybrány už 2 miliardy, o které byly podvodně a protiústavně obráni občané ČR. Dnes už je to samozřejmě více a k tomu je třeba přičíst poplatky za léky. Zkrátka, jak by řekl Martin Kabát ve známé pohádce: „Ale jejej, to bude drahé, hošánkové.“

A mělo by být. Podvádět se nemá a okrádat lidi také ne. Máme na to snad paragrafy! Nebo ne?

-GSDr-

POZNÁMKA:

Zbývá ještě dodat: Co s ústavním soudem, který ve věci porušení Ústavy ČR, které rozezná i podprůměrně inteligentní občan, jenž umí číst, rozhodne v poměru hlasů 8 : 7, že Ústava ČR porušena nebyla?

Jsou asi dvě možnosti: Ústavní soud rozpustit a ustavit nový ze soudců, kteří vykazují alespoň základní schopnosti rozeznávat co je dobře či špatně. Pokud by měl i nadále plodit takto nesmyslná a protiústavní rozhodnutí, Ústavní soud zrušit, tím spíše, že je placen z daní občanů ĆR.

Třetí možností pak je „vyhodit“ jen těch 8 a poslat je na vyšetření. Pokud se zjistí, že umějí číst, zakázat jim povolání, ve kterých by rozhodovali o čemkoli, aby nemohli způsobit jakoukoliv škodu.

-rek-

   Zpět    


Naše anketa

Archiv Severočeské PRAVDY

Ročník 2007
Ročník 2006


Kontakty:

Severočeká PRAVDA

měsíčník OV KSČM v České Lípě

Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021

E-mail: stary3@ralsko.net

Adresa redakce: Česká Lípa, Sokolská 295

Tel.: 487 520 836